Skenavimo kainos ir atitinkami failų dydžiai :
Mažos raiškos skenai JPG formate :


135 mm - 512 x 768 px - 0,20€

6 x 4,5 cm -512 x 628 px -0,26€

6 x 6 cm - 512 x 512 px - 0,35

6 x 7 cm - 512 x 628 px - 0,40€

6 x 9 cm - 512 x 768 px - 0,50€

Vidutinės raiškos skenai TIFF formate :


135 mm - 1800 DPI - 0,30€

6 x 4,5 cm - 1800 DPI - 0,35€

6 x 6 cm - 1800 DPI - 0,45€

6 x 7 cm - 1800 DPI - 0,60€

6 x 9 cm - 1800 DPI - 0,95€

Didelės raiškos skenai TIFF formate :


135 mm - 3200 DPI - 1,00€

6 x 4,5 cm - 3200 DPI - 1,2€

6 x 6 cm - 3200 DPI - 1,5€

6 x 7 cm - 3200 DPI - 1,7€

6 x 9 cm - 3200 DPI - 2,00€